זכויות הלאום העברי בישראל/פלשתינה

The Rights of the Hebrew Nation in Israel/Palestine

حقوق القومية العبرية في إسرائيل/فلسطين

 
צור קשר
 
תגובות
 
רכישה
 
היסטוריה של כיבוש
 
דף הבית
English | عربي
לפי השבועון "טיים" (25.3.2002 ,A Land Divided) ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-ערבי החלה בשנת 1947, השנה בה החליט האו"ם על חלוקתה של פלשתינה בין יהודים וערבים. באיבחת מקלדת נגדעה ההיסטוריה בשנת 1946, השנה בה חולקה פלשתינה בפעם הראשונה, עם היווסדה של אמירות (ממלכת) עבר הירדן, היא ירדן. כתוצאה מההטעיה הכרונולוגית נעלמו כלא היו 28 שנות איבה רצחנית, ימי המנדט הבריטי, שהחלו בפרעות ירושלים, אפריל (פסח) 1920. בשנה זו ערביי ארץ ישראל הגדירו עצמם לראשונה כ"פלשתינים". מונח זה הומצא בשנת 135 לספירה ע"י הקיסר הרומי האדרינוס עבור היהודים, 500 שנים לפני שהערבים הגיעו לפלשתינה.
מטרת חוברת זו היא להיאבק בחוסר הידע ורדידות הוויכוח על זכויות הלאומים העברי והערבי בארץ ישראל, היא פלשתינה. מתומצת מידע היסטורי הכרחי להבנת הסכסוך ומוצגת סדרת טיעונים מבוססי הוכחות. מידע לפני דעה, נתון מאומת ובהמשכו מסקנה ראשונית.
ד"ר שורצברג משה, מומחה ברפואת המשפחה ומדריך קליני באוניברסיטת ת"א, משתמש בעיקרון המדעי המקובל של רפואה על בסיס הוכחות (Evidence Based Medicine) על מנת לעודד ויכוח פוליטי מבוסס הוכחות (Evidence Based Politics).

 

מרכז ארץ־ישראל/פלשתינה

סקיצה - מפה פוליטית - היסטוריה מודרנית

Map

 

buy

:שלח מאמר

 

2012 ,כל זכויות היוצרים שמורות למשה שורצברג ©